Onderzoek

De medisch specialist is niet de behandelend arts van desbetreffende cliënt. Op geen enkele wijze neemt de expert de rol van hulpverlener aan of suggereert hij die rol in de toekomst te gaan vervullen. Er is geen sprake van een andere vorm van belangenverstrengeling.

Een expertise neemt ongeveer anderhalf uur in beslag en bestaat uit een onderzoek bij de handchirurg en een onderzoek door de handtherapeut. Voorafgaand aan het onderzoek worden de cliëntgegevens met cliënt zelf doorgenomen en is cliënt verplicht zichzelf te legitimeren (paspoort/ rijbewijs).

Het onderzoek van de handchirurg bestaat uit een anamnese en een lichamelijk onderzoek. Het onderzoek van de handtherapeut bestaat uit een specifiek lichamelijk onderzoek. De functies van de hand en pols worden hierbij reproduceerbaar gemeten en vastgelegd. Hierbij wordt ook een zeer nauwkeurige berekening van het invaliditeitspercentage (de erkenning van desbetreffende handicap) opgesteld met behulp van de AMA Guide 6e editie.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

  • Gedetailleerde rapporten
  • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
  • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
  • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
  • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem