NVMSR

De Nederlandse Vereniging voor Medisch Specialistische Rapportage is opgericht op 8 mei 2009. De vereniging is voortgekomen uit de Werkgroep Medisch Specialistische Rapportage (WMSR). De WMSR was een initiatief van vertegenwoordigers van een aantal beroepsverenigingen met als doelstelling te komen tot kwaliteitsnormen voor het werk van de medisch specialistische deskundige.

De NVMSR heeft als doel:

  • het bevorderen van de kwaliteit van de medisch specialistische expertises,
  • het bevorderen van het functioneren van haar leden,
  • het behartigen van de belangen van haar leden.

De vereniging streeft dit doel na door het opstellen en onderhouden van richtlijnen en overige kwaliteitsdocumenten, door het bieden van opleiding, toetsing en nascholing aan leden en kandidaatleden. De vereniging voert hiertoe eveneens overleg met de KNMG en de wetenschappelijke verenigingen.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

  • Gedetailleerde rapporten
  • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
  • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
  • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
  • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem