Dossier

Het dossier bevat:

  • NAW gegevens van cliënt, inclusief een mailadres en telefoonnummer (s).
  • NAW gegevens van desbetreffend verwijzer/ opdrachtgever, inclusief een mailadres en telefoonnummer(s).
  • Kopie brieven medische correspondentie met eventueel aanvullend beeldvormend materiaal
  • Vraagstellingen.
  • Indien nodig kan aangegeven worden om bepaalde stukken/aanvullende onderzoeken te retourneren.

Verdere informatie betreffende de verwijzing

In de verwijzing dient u duidelijk aan te geven of de patiënt inzage- en blokkeringsrecht heeft. Tevens dient u aan te geven of er, in geval van een taalbarrière, er een tolk ingezet moet worden. Wij kunnen wel zorgen voor een “Poolse” tolk, voor andere talen vragen wij u zelf een tolk te verzorgen. In het geval van een taalbarrière ontvangt de patiënt een formulier, waarop zij aan moeten geven hoe zij om wensen te gaan met een eventueel inzage- en blokkeringsrecht. Dit kan of via de tolk verlopen of het verslag wordt rechtstreeks verstuurd naar de verwijzer. Indien de rapportage naar meerdere partijen verstuurd moet worden, dient u dit in de verwijzing te vermelden met volledige adressen en contactpersonen. Als verwijzer bent u verplicht om aan te geven of er een conceptrapport moet worden opgesteld. Dit houdt in dat er na inzage door de cliënt eerst een conceptrapportage verstuurd zal worden aan alle partijen alvorens het definitieve rapport wordt opgemaakt.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

  • Gedetailleerde rapporten
  • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
  • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
  • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
  • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem