Concept fase

Bij inzage- en blokkeringsrecht wordt een conceptrapport opgesteld en verstuurd naar cliënt, waarbij het termijn van inzage van 3 weken redelijk is. Binnen dit termijn kan cliënt aan geven of hij /zij al dan niet gebruik maakt van het blokkeringsrecht. Tevens kan cliënt aanpassingen indienen betreffende feitelijke zaken. Indien patiënt geen reactie geeft binnen het termijn en /of niet bereikbaar is, wordt de opdrachtgever ingelicht. Het Inzagerecht geeft geen correctierecht, behalve feitelijke onjuistheden, het rapport zal niet worden gewijzigd zonder dat zowel cliënt als verwijzer hierover door de handchirurg in kennis worden gesteld. Indien cliënt geen gebruik maakt van het blokkeringsrecht, dan wordt het conceptrapport tegelijkertijd naar cliënt en verwijzer verstuurd, om hen in het kader van hoor- en wederhoor gelegenheid te geven om opmerkingen te maken of nadere vragen te stellen. Het inlassen van een dergelijke “conceptfase” geschiedt echter uitsluitend als de aanvragende partijen dan wel de rechter hiertoe een verzoek doen. Dit verzoek moet in de aanvraagbrief worden vermeld. De medisch specialist kan de door partijen geplaatste opmerkingen in zijn rapport verwerken dan wel op grond daarvan zijn rapport wijzigen, voor zover dit niet strijdig is met zijn onafhankelijke professionele oordeel.

Vragen?

088 - 7785203

Mail ons

Uw voordelen

  • Gedetailleerde rapporten
  • Beoordeling door ervaren handchirurgen en handtherapeut
  • Krachttest en Range of Motion op de graad nauwkeurig door de computer geregistreerd
  • Onderdeel van toonaangevende hand- en polskliniek Xpert Clinic
  • Documentatie met een door de AMA geaccrediteerd software systeem